12 sierpnia 2020 roku.  Imieniny: Klara, Lech, Julian
poniedziałek, 08 lipca 2013 14:44

Napisał 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dostawa samochodu asenizacyjnego, przeznaczonego do opróżniania szamb oraz odsysania zanieczyszczeń płynnych z różnego rodzaju zbiorników bezodpływowych, odstojników, głębokich dołów i wykopów.

PROWADZONEGO W TRYBIE SEKTOROWEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania podprogowych zamówień sektorowych oraz podprogowych zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej obowiązujący w „Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Szamotułach” Sp. z o.o., nadany Zarządzeniem Prezesa Zarządu nr 3/2013 z dnia 28.01.2013 r.

Sygnatura zamówienia: ZO/S/JRP/4/2013

1.       Zamawiający:

„Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach” Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 14, 64-500 Szamotuły

województwo: wielkopolskie

NIP 787-208-13-32

tel. (061) 29-218-29, fax. (061) 29-218-57

http://zgkszamotuly.pl

2.       Nazwa zamówienia:

Dostawa samochodu asenizacyjnego, przeznaczonego do opróżniania szamb oraz odsysania zanieczyszczeń płynnych z różnego rodzaju zbiorników bezodpływowych, odstojników, głębokich dołów i wykopów

3.       Firma i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cena oferty:

Wytwórnia Urządzeń Komunalnych WUKO Handel

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

z siedzibą 91-850 Łódź, ul. Okopowa 70/106

Cena ofertowa brutto: 334.855,00 PLN

(słownie: trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt pięć złotych 00/100)

4.       Uzasadnienie wyboru:

Najkorzystniejsza oferta zgodnie z przyjętym kryterium: cena 100 %

5.       Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Oferta 1

Wytwórnia Urządzeń Komunalnych WUKO Handel

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

z siedzibą 91-850 Łódź, ul. Okopowa 70/106

Cena ofertowa brutto: 334.855,00 PLN

(słownie: trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt pięć złotych 00/100)

Liczba punktów w kryterium cena 100%: 100,00 pkt

Oferta 2

Stal Sp. z o.o.

z siedzibą 04-694 Warszawa, ul. Pomiechowska 49/12

Cena ofertowa brutto: 351.718,50 PLN

(słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemnaście 50/100)

Liczba punktów w kryterium cena 100%: 95,21 pkt

Oferta 3

Małopolska Wytwórnia Maszyn Brzesko Sp. z o.o.

z siedzibą 32-800 Brzesko ul. Szczepanowska 21

Cena ofertowa brutto: 354.240,00 PLN

(słownie: trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści 00/100)

Liczba punktów w kryterium cena 100%: 94,53 pkt

6.       Termin zawarcia umowy

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


logoue

Archiwum

Aktualne zamówienia

KONTAKT

"Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach" Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 14
64-500 Szamotuły
NIP 787-20-81-332
Regon 301298601
KRS 0000351612
Tel. (+48) 61 292 18 29
faks: (+48) 61 292 18 57
Email: sekretariat@zgkszamotuly.pl
Pokaż mapę

NAPISZ DO NAS

Albert Einstein

Ludzie są jak morze, czasem łagodni i przyjaźni, czasem burzliwi i zdradliwi. Przede wszystkim to jednak tylko woda.

Hermann Hesse

Większość ludzi nie chce pływać, dopóki nie nauczy się pływania. Czy to nie dowcipne? Oczywiście, że nie chcą pływać! Urodzili się przecież dla ziemi, nie dla wody. I oczywiście nie chcą myśleć, gdyż stworzeni zostali do życia, a nie do myślenia! Tak, a kto myśli i któż z myślenia czyni sprawę najważniejszą, ten wprawdzie może w tej dziadzienie zajść daleko, ale taki człowiek zamienił ziemię na wodę i musi kiedyś utonąć.

Wiktor Hugo
Ścieki to sumienie miasta.(...) Kupa śmieci ma tę zaletę, że nie kłamie. Ściek jest wynikiem. Mówi wszystko. Ta szczerość nieczystości podoba się nam i działa kojąco na duszę. Kiedy przez całe życie człowiek musi oglądać wielkopańskie miny, jakie stroją racje stanu, świętość przysięgi, mądrość polityczna, sprawiedliwość ludzka, uczciwość zawodowa, koniunkturalna niezłomność zasad, nieprzekupne togi – doznaje ulgi wchodząc do kanału i widząc błoto, które jest na swoim miejscu.
Georg Christoph Lichtenberg

- Szkoda, że nie jest grzechem pić wodę - powiedział pewien Włoch. - Tak świetnie by smakowała.

Emil Cioran

Na tym świecie nie znam nic bardziej tajemniczego od wody.

Fryderyk Nietzsche

[...] kto pomiędzy ludźmi chce zachować czystość, niechaj umie myć się i brudną wodą.

Éric-Emmanuel Schmitt

Wielcy podróżnicy mówią, że kiedy człowiekowi bardzo chce się pić, a brakuje wody, powinien sobie przypomnieć ten pierwszy raz, kiedy pił. To jest jedyna metoda na pokonanie pustyni.

Władysław Grzeszczyk

Człowiek jest kroplą w morzu życia - i tylko tym się różni od kropli wody, że zdaje sobie z tego sprawę.

Julian Tuwim

Rzuć szczęściarza do wody, a wypłynie z rybą w zębach.

Andrzej Sapkowski

Gdy cię mają wieszać, poproś o szklankę wody. Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, zanim przyniosą.

Stephen King

Miłość nie le­ci z kra­nu jak wo­da, nie możesz jej od­kręcać i zakręcać, kiedy tyl­ko zechcesz.

Oscar Wilde

Wszyscy leżymy w rynsztoku. Ale niektórzy z nas sięgają po gwiazdy.

Zbigniew Herbert

Płynie się zawsze do źródeł, pod prąd. Z prądem płyną śmieci.

Terry Pratchett

Przez setki lat ludzie wierzyli, iż jaszczurki w studni dowodzą, że woda jest świeża i zdatna do picia. I przez cały ten czas ani razu nie zadali sobie pytania, gdzie właściwie jaszczurki chodzą do toalety.

Johann Wolfgang Goethe

Nie wszędzie, gdzie jest woda, muszą być żaby; ale gdzie słychać żaby, tam jest woda.

Lew Tołstoj

Ludzie są jak rzeki.
Woda we wszystkich jednakowa, ale rzeka może być wąska, bystra, szeroka, spokojna, leniwa, ciemna, mętna, czysta. Tak samo jest z ludźmi.

Stanisław Jerzy Lec

Gdy woda sięga twych ust, nie martw się, że nie nadaje się do picia.

Powrót na górę.