12 sierpnia 2020 roku.  Imieniny: Klara, Lech, Julian

Napisał 

Ogłoszenie o dialogu technicznym
w sprawie
„Wykonanie projektu aranżacji oraz wyposażenie wnętrz Hotelu Maraton

1.   Nazwa instytucji i adres:

„Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach” Sp. z o.o.
– (Zapraszający)
ul. Wojska Polskiego 14, 64-500 Szamotuły
tel. 61 29 218 29,
fax 61 29 218 57
Strona internetowa hotelu Maraton

2.   Osoby wyznaczone do kontaktu:

Kwestie merytoryczne:   Patrycja Wiśniewska

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. +48 695 931 060

Kwestie formalne:  Jakub Kulig

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   

tel. +48 61 29 218 29

3.   Określenie przedmiotu dialogu technicznego:

Niniejsze ogłoszenie zawiera zaproszenie do udziału w dialogu technicznym, który zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych poprzedza wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

Celem prowadzonego dialogu technicznego jest pozyskanie przez Zapraszającego informacji, które mogą być wykorzystane przy przygotowaniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz kryteriów oceny ofert z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, w szczególności:

  • Określenie koncepcji aranżacji wnętrza hotelu (styl, kolorystyka, wzornictwo, design);
  • Wybór materiałów wykończeniowych (optymalnych z punktu widzenia minimalizacji kosztów przy możliwie wysokiej trwałości, zgodnych z normami dla hoteli);
  • Dostosowanie koncepcji do standardu trzech gwiazdek oraz do istniejącego układu pomieszczeń, instalacji itp.

4.   Zasady dotyczące prowadzonego dialogu technicznego:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dialog techniczny prowadzony będzie oddzielnie z każdym z posiadających doświadczenie w aranżowaniu i wyposażaniu hoteli podmiotów, zainteresowanych udziałem w dialogu (Uczestników dialogu technicznego), w terminach określonych przez Zapraszającego.

Dialog techniczny jest prowadzony w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz na równi traktujący potencjalnych podmiotów w nim uczestniczących. Z każdego spotkania przeprowadzonego w ramach dialogu technicznego zostanie sporządzony szczegółowy protokół, a rozmowy prowadzone podczas spotkań mogą być nagrywane.

Dialog będzie prowadzony od 15.05.2013 r. do momentu, gdy Zapraszający będzie w stanie określić, na podstawie uzyskanych od uczestników dialogu technicznego informacji dotyczących przedmiotu zamówienia oraz kryteriów oceny ofert w zakresie wystarczającym dla wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Przystąpienie podmiotu do dialogu technicznego jest równoznaczne z udzieleniem bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji oraz utworów stanowiących przedmiot praw autorskich na potrzeby przygotowania i realizacji Projektu. Jest zezwoleniem na rozporządzanie i korzystanie z opracowań tych utworów, jak również stanowi zapewnienie ze strony Uczestnika dialogu technicznego, że wykorzystanie utworu przez Zapraszającego nie będzie naruszało praw osób trzecich.

Podmioty przystępujące do dialogu technicznego automatycznie udzielają zgodę na wykorzystanie przez Zapraszającego przekazanych informacji w treści przyszłej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów wynikających z procedur udzielania zamówień publicznych. W przypadku udostępnienia dokumentów zawierających tajemnicę handlową, w każdym przypadku udostępniający powinien wnieść zastrzeżenie dotyczące niejawności danych.

Dialog techniczny jest prowadzony w języku polskim.

Za udział w dialogu technicznym podmioty w nim uczestniczące nie otrzymują wynagrodzenia.

5.   Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do dialogu technicznego:

Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym są proszone o zgłoszenie tego zamiaru wraz z podaniem wszystkich informacji znajdujących się we wniosku stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

6.   Zamawiający przyjmuje zgłoszenia dokonane w następujących formach:

  • elektronicznej na adres: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • faksem: 61 29 218 57
  • pocztą na adres: „Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach” Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 14, 64-500 Szamotuły

7.   Termin składania wniosków: do 31.05.2013 r.

Dialog techniczny prowadzony jest w miejscu wyznaczonym przez Zapraszającego (na terenie Szamotuł).

O proponowanym terminie i miejscu spotkania każdy zainteresowany poinformowany będzie w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany we wniosku.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności nie stanowi postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego. Niniejsze ogłoszenie nie jest również ogłoszeniem postępowania na wybór partnera prywatnego w rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym lub umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Udział w dialogu technicznym nie jest warunkiem ubiegania się  w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie publiczne.

Pobierz załącznik:

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
formularz kontaktowy.

bgkprojekt
przebudowa 2

Archiwum

Aktualne zamówienia

KONTAKT

"Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach" Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 14
64-500 Szamotuły
NIP 787-20-81-332
Regon 301298601
KRS 0000351612
Tel. (+48) 61 292 18 29
faks: (+48) 61 292 18 57
Email: sekretariat@zgkszamotuly.pl
Pokaż mapę

NAPISZ DO NAS

Albert Einstein

Ludzie są jak morze, czasem łagodni i przyjaźni, czasem burzliwi i zdradliwi. Przede wszystkim to jednak tylko woda.

Hermann Hesse

Większość ludzi nie chce pływać, dopóki nie nauczy się pływania. Czy to nie dowcipne? Oczywiście, że nie chcą pływać! Urodzili się przecież dla ziemi, nie dla wody. I oczywiście nie chcą myśleć, gdyż stworzeni zostali do życia, a nie do myślenia! Tak, a kto myśli i któż z myślenia czyni sprawę najważniejszą, ten wprawdzie może w tej dziadzienie zajść daleko, ale taki człowiek zamienił ziemię na wodę i musi kiedyś utonąć.

Wiktor Hugo
Ścieki to sumienie miasta.(...) Kupa śmieci ma tę zaletę, że nie kłamie. Ściek jest wynikiem. Mówi wszystko. Ta szczerość nieczystości podoba się nam i działa kojąco na duszę. Kiedy przez całe życie człowiek musi oglądać wielkopańskie miny, jakie stroją racje stanu, świętość przysięgi, mądrość polityczna, sprawiedliwość ludzka, uczciwość zawodowa, koniunkturalna niezłomność zasad, nieprzekupne togi – doznaje ulgi wchodząc do kanału i widząc błoto, które jest na swoim miejscu.
Georg Christoph Lichtenberg

- Szkoda, że nie jest grzechem pić wodę - powiedział pewien Włoch. - Tak świetnie by smakowała.

Emil Cioran

Na tym świecie nie znam nic bardziej tajemniczego od wody.

Fryderyk Nietzsche

[...] kto pomiędzy ludźmi chce zachować czystość, niechaj umie myć się i brudną wodą.

Éric-Emmanuel Schmitt

Wielcy podróżnicy mówią, że kiedy człowiekowi bardzo chce się pić, a brakuje wody, powinien sobie przypomnieć ten pierwszy raz, kiedy pił. To jest jedyna metoda na pokonanie pustyni.

Władysław Grzeszczyk

Człowiek jest kroplą w morzu życia - i tylko tym się różni od kropli wody, że zdaje sobie z tego sprawę.

Julian Tuwim

Rzuć szczęściarza do wody, a wypłynie z rybą w zębach.

Andrzej Sapkowski

Gdy cię mają wieszać, poproś o szklankę wody. Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, zanim przyniosą.

Stephen King

Miłość nie le­ci z kra­nu jak wo­da, nie możesz jej od­kręcać i zakręcać, kiedy tyl­ko zechcesz.

Oscar Wilde

Wszyscy leżymy w rynsztoku. Ale niektórzy z nas sięgają po gwiazdy.

Zbigniew Herbert

Płynie się zawsze do źródeł, pod prąd. Z prądem płyną śmieci.

Terry Pratchett

Przez setki lat ludzie wierzyli, iż jaszczurki w studni dowodzą, że woda jest świeża i zdatna do picia. I przez cały ten czas ani razu nie zadali sobie pytania, gdzie właściwie jaszczurki chodzą do toalety.

Johann Wolfgang Goethe

Nie wszędzie, gdzie jest woda, muszą być żaby; ale gdzie słychać żaby, tam jest woda.

Lew Tołstoj

Ludzie są jak rzeki.
Woda we wszystkich jednakowa, ale rzeka może być wąska, bystra, szeroka, spokojna, leniwa, ciemna, mętna, czysta. Tak samo jest z ludźmi.

Stanisław Jerzy Lec

Gdy woda sięga twych ust, nie martw się, że nie nadaje się do picia.

Powrót na górę.