5 czerwca 2020 roku.  Imieniny: Kira, Bonifacy, Waleria
czwartek, 28 kwietnia 2016 07:53

Aktualne taryfy

„Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uprzejmie informuje, że od dnia 25.04.2016 r. do dnia 24.04.2017 r. na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami) obowiązują nowe taryfy dotyczące zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Wysokość cen za dostarczaną wodę i opłat stałych

L.p. Taryfa - Grupa Odbiorców Wyszczególnienie Cena (stawka) Jednostka miary
Netto z Vat 
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Gospodarstwa domowe

Cena za 1m3 

dostarczanej wody

3,94 4,26 zł/m3
2. Przemysł

Cena za 1m3 

dostarczanej wody

5,25 5,67 zł/m3
3. Pozostali odbiorcy

Cena za 1m3 

dostarczanej wody

3,99 4,31 zł/m3
4. Opłata abonamentowa za wodę z wodomierzem* odb./m-c 7,00 7,56 zł/m-c
5. Opłata abonamentowa za wodę bez wodomierza* odb./m-c 6,11 6,60 zł/m-c
6. Opłata abonamentowa w zakresie urządzeń p.poż. (hydranty) szt./m-c 15,00 16,20 zł/m-c

* dotyczy również odbiorców odprowadzających tylko ścieki do sieci kanalizacji miejskiej

Wysokość cen za odprowadzane ścieki

L.p. Taryfa - Grupa Odbiorców Wyszczególnienie Cena (stawka) Jednostka miary
Netto z Vat 
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1.  Gospodarstwa domowe

Cena za 1m3 

odprowadzanych ścieków

7,39 7,98 zł/m3
2.  Przemysł

Cena za 1m3 

odprowadzanych ścieków

9,04 9,76 zł/m3
3.  Pozostali odbiorcy

Cena za 1m3 

odprowadzanych ścieków

9,04 9,76 zł/m3
4.  Pozostali odbiorcy - ścieki popłuczne

Cena za 1m3

odprowadzanych ścieków

5,11 5,52 zł/m3

 

Stawka opłaty za przyłaczenie do urzadzeń wodociagowo - kanalizacyjnych.

L.p. Rodzaj opłaty Jednostka miary Stawka
Netto z Vat 
1. 2. 3. 4. 5.
1.

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń

wodociągowo-kanalizacyjnych

będących w posiadaniu Spółki

zł/przyłącze

160,00 172,80

 

Stawka opłaty za przekroczenie warunków określajacych wprowadzenie ścieków przemysłowych do urzadzeń kanalizacyjnych.

Wskaznik Jednostka Dopuszczalne stężenie w ściekach Stawka opłatyza przekroczenie zł/kg ładunku netto  Stawka opłaty za przekroczenie zł/kg ładunku netto 
1. 2. 3. 4.
5.
BZT5  kg O2/m3 0,5 3,75 4,05
CHZT  kg O2/m3 1 3,75 4,05
EKSTRAT ETEROWY   kg/dm3 0,05 3,75 4,05

KONTAKT

"Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach" Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 14
64-500 Szamotuły
NIP 787-20-81-332
Regon 301298601
KRS 0000351612
Tel. (+48) 61 292 18 29
faks: (+48) 61 292 18 57
Email: sekretariat@zgkszamotuly.pl
Pokaż mapę

NAPISZ DO NAS

Albert Einstein

Ludzie są jak morze, czasem łagodni i przyjaźni, czasem burzliwi i zdradliwi. Przede wszystkim to jednak tylko woda.

Hermann Hesse

Większość ludzi nie chce pływać, dopóki nie nauczy się pływania. Czy to nie dowcipne? Oczywiście, że nie chcą pływać! Urodzili się przecież dla ziemi, nie dla wody. I oczywiście nie chcą myśleć, gdyż stworzeni zostali do życia, a nie do myślenia! Tak, a kto myśli i któż z myślenia czyni sprawę najważniejszą, ten wprawdzie może w tej dziadzienie zajść daleko, ale taki człowiek zamienił ziemię na wodę i musi kiedyś utonąć.

Wiktor Hugo
Ścieki to sumienie miasta.(...) Kupa śmieci ma tę zaletę, że nie kłamie. Ściek jest wynikiem. Mówi wszystko. Ta szczerość nieczystości podoba się nam i działa kojąco na duszę. Kiedy przez całe życie człowiek musi oglądać wielkopańskie miny, jakie stroją racje stanu, świętość przysięgi, mądrość polityczna, sprawiedliwość ludzka, uczciwość zawodowa, koniunkturalna niezłomność zasad, nieprzekupne togi – doznaje ulgi wchodząc do kanału i widząc błoto, które jest na swoim miejscu.
Georg Christoph Lichtenberg

- Szkoda, że nie jest grzechem pić wodę - powiedział pewien Włoch. - Tak świetnie by smakowała.

Emil Cioran

Na tym świecie nie znam nic bardziej tajemniczego od wody.

Fryderyk Nietzsche

[...] kto pomiędzy ludźmi chce zachować czystość, niechaj umie myć się i brudną wodą.

Éric-Emmanuel Schmitt

Wielcy podróżnicy mówią, że kiedy człowiekowi bardzo chce się pić, a brakuje wody, powinien sobie przypomnieć ten pierwszy raz, kiedy pił. To jest jedyna metoda na pokonanie pustyni.

Władysław Grzeszczyk

Człowiek jest kroplą w morzu życia - i tylko tym się różni od kropli wody, że zdaje sobie z tego sprawę.

Julian Tuwim

Rzuć szczęściarza do wody, a wypłynie z rybą w zębach.

Andrzej Sapkowski

Gdy cię mają wieszać, poproś o szklankę wody. Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, zanim przyniosą.

Stephen King

Miłość nie le­ci z kra­nu jak wo­da, nie możesz jej od­kręcać i zakręcać, kiedy tyl­ko zechcesz.

Oscar Wilde

Wszyscy leżymy w rynsztoku. Ale niektórzy z nas sięgają po gwiazdy.

Zbigniew Herbert

Płynie się zawsze do źródeł, pod prąd. Z prądem płyną śmieci.

Terry Pratchett

Przez setki lat ludzie wierzyli, iż jaszczurki w studni dowodzą, że woda jest świeża i zdatna do picia. I przez cały ten czas ani razu nie zadali sobie pytania, gdzie właściwie jaszczurki chodzą do toalety.

Johann Wolfgang Goethe

Nie wszędzie, gdzie jest woda, muszą być żaby; ale gdzie słychać żaby, tam jest woda.

Lew Tołstoj

Ludzie są jak rzeki.
Woda we wszystkich jednakowa, ale rzeka może być wąska, bystra, szeroka, spokojna, leniwa, ciemna, mętna, czysta. Tak samo jest z ludźmi.

Stanisław Jerzy Lec

Gdy woda sięga twych ust, nie martw się, że nie nadaje się do picia.

Powrót na górę.