12 sierpnia 2020 roku.  Imieniny: Klara, Lech, Julian

Informujemy, że w dniu 14.08.2020r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Spółka z o.o. będzie nieczynny.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. informuje, że od dnia 1 lipca 2020 r. wznawia działalność Hotelu Maraton.

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie obiektu w nowej rzeczywistości opracowane zostały wytyczne dotyczące funkcjonowania i organizowania pracy pracowników oraz informacje dla klientów. Ponadto zadbano o wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej, w tym maski lub przyłbice, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji rąk, zamieszczono oznaczenia dotyczące obowiązku mycia i dezynfekcji rąk, dołożono wszelkich starań, aby stanowiska pracy oraz miejsca przebywania klientów były czyste i higieniczne, ustalono konieczność regularnego dezynfekowania powierzchni szczególnie narażonych na kontakt z wirusem oraz zamontowano barierę z pleksi przy stanowisku recepcji (oraz baru) i dozowniki na płyn dezynfekujący przy wejściach. Został także wyznaczony i przygotowany pokój, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. Należy także nadmienić, że wszyscy pracownicy obiektu poddani badaniu na SARS CoV-2 uzyskali wynik ujemny. Badanie odbyło się 24 czerwca 2020 r.

Zapraszamy do skorzystania z usług Hotelu Maraton!

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. Informuje, że od dnia 1 lipca 2020 r. wznawia odbiór odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych.

Nie zrealizowane odbiory odpadów wielkogabarytowych w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju do dnia 30.06.2020 r. zostają przesunięte na następujące terminy .

Nr. trasy                 Za termin                                           Nowy termin odbioru

1                     17.04.2020                                                 04.07.2020

2                     24.04.2020                                                11.07.2020

3                     0 8.05.2020                                                18.07.2020

4                     15.05.2020                                                 25.07.2020

5                     22.05.2020                                                 01.08.2020

6                     29.05.2020                                                 08.08.2020

7                     05.06.2020                                                 22.08.2020

8                   19.06.2020                                                  29.08.2020

Odbiory odpadów wielkogabarytowych przypadające po 1 lipca 2020r. realizowane będą zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

KOMUNIKAT

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach – Sp. z o.o. informuje, iż zawieszenie działalności pływalni krytej w Szamotułach zostaje utrzymane co najmniej do dnia 31 sierpnia 2020 r. Miesiące letnie charakteryzują się corocznie znacznym zmniejszeniem liczby osób korzystających z basenu. W bieżącym roku sytuacja ta uległaby pogłębieniu z uwagi na nieobecność uczniów zarówno do końca roku szkolnego jak i w czasie trwania wakacji. Ponadto obwiązujące od dnia 6 czerwca 2020 r. przepisy ograniczają liczbę uczestników zajęć na naszym basenie do 24 osób (4 osoby na tor) i dodatkowo wymuszają co najmniej 15 minutowe przerwy pomiędzy poszczególnymi grupami.

Biorąc pod uwagę, iż w okresie letnim funkcjonuje basen odkryty w Szamotułach oraz kąpielisko w Pamiątkowie utrzymanie zawieszenia działalności pływalni krytej jest uzasadnione.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. informuje, że od dnia 1.06.2020r. PSZOK w miejscowości Piotrkówko dla mieszkańców  będzie otwarty :      

             od poniedziałku do piątku w godzinach                 od   900 do 1700

             w soboty                                                                  od 1000 do 1400

              w soboty w okresie od 01.04. do 30.09.                od   900  do 1400

                                                                                    

Podczas przekazywania odpadów należy przestrzegać poniższych warunków:

1. klient zobowiązany jest do posiadania rękawiczek oraz do zakrywania przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki ust i nosa.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom oraz pracownikom Spółki zostaje wprowadzona rejestracja wizyt. Aby dokonać rezerwacji należy zadzwonić pod nr 61 29 252 80 z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem  w godz. 8:00 –15:00 od poniedziałku do piątku.

3. Na każdego klienta przypada nieprzekraczalne 30 min. w godzinach zgodnie z dokonaną wcześniej rejestracją – jest to czas na przyjazd, rozładunek i wyjazd z punktu.

Zwracamy się z prośbą o zachowanie punktualności zgodnie z zarejestrowaną wizytą.

PSZOK 2

Indywidualne obniżki opłat za odbiór odpadów w związku ze stanem epidemii

W związku z ogłoszonym 20 marca 2020 r. stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz jego wpływem na prowadzenie działalności gospodarczej, Zarząd Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. wprowadza możliwość ubiegania się o czasowe obniżenie wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych.

Możliwość ubiegania się o obniżenie opłat dotyczy przedsiębiorców, których działalność została zakazana powszechnie obowiązującymi przepisami prawa - rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 697).

W celu ubiegania się o obniżkę przedsiębiorca powinien złożyć wniosek z oznaczeniem swoich danych identyfikacyjnych, branży w której działa, okresu na który wnioskuje o obniżkę oraz krótkiego uzasadnienia.

Każdy wniosek rozpatrywany będzie indywidualnie z uwzględnieniem okoliczności zawartych w jego treści. Z tytułu złożenia wniosku wnioskodawca nie nabywa roszczenia o obniżenie opłat.

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Klienta przy ul. B. Chrobrego 17b lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

O decyzji Zarządu Spółki każdy z wnioskodawców zostanie poinformowany indywidualnie.

PSZOK 1

 

 

UWAGA !!!

 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SZAMOTUŁACH SP. Z O.O. INFORMUJE, ŻE W ZWIAZKU Z REMONTEM ULICY BOLESŁAWA CHROBREGO NA ODCINKU OD
UL. BATOREGO – DO UL. ŚWIDLIŃSKIEJ. WYSTĄPIĄ RÓWNIEŻ WYMIANY URZĄDZEŃ WODOCIAGOWYCH WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI WODY DO BUDYNKÓW. MOGĄ WTEDY WYSTĄPIĆ PRZERWY W DOSTAWIE WODY , JEJ   PRZEBARWIENIA, CHWILOWE POGORSZENIA JAKOŚCI:

 

PRZERWY W DOSTAWIE WODY WYSTĄPIĄ W UL. B. CHROBREGO, W. ŁOKIETKA, S. BATOREGO, KAZIMIERZA WIELKIEGO, RZECZNA, ŚWIDLIŃSKA.

PRACE NA SIECI WODOCIĄGOWEJ BĘDĄ PROWADZONE PRZEWAŻNIE:

 

W GODZINACH OD 08,00   DO 16,00

TERMIN ZAKOŃCZENIA PRAC 29.05.2020 R.

PRZERWY MOGĄ WYSTĄPIĆ W TRAKCIE PROWADZENIA ROBÓT. W RAZIE DŁUŻSZYCH PRZERW PRACOWNICY BĘDĄ INFORMOWALI RÓWNIEŻ OSOBIŚCIE. W PRZYPADKU PROBLEMÓW Z JAKOŚCIĄ WODY PROSIMY O TELEFON NA SUW SZAMOTUŁY.

 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

W SZAMOTUŁACH SP. Z O.O.

ODDZIAŁ WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od 16 kwietnia 2020 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach rozpoczyna sprzedaż pojemników na odpady biodegradowalne w cenie:

•             pojemnik 120 L – 139 zł brutto/szt.,

•             pojemnik 240 L – 169 zł brutto/szt.

Pojemniki spełniają wszelkie wymogi przewidziane przepisami prawa w zakresie wielkości, oznaczenia i kolorystyki.

Sprzedaż odbywa się w godzinach 7:00-13:00 w budynku Zakładu przy ul. Wojska Polskiego 14.

Przyjmowana jest płatność gotówką oraz kartą płatniczą. Pracownicy dokonujący sprzedaży zaopatrzeni będą w środki ochrony osobistej w związku z sytuacją epidemiczną.

Szamotuły, 16 marca 2020 r.
OGŁOSZENIE

W związku z ogłoszeniem w dniu 13.03.2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w celu realizacji zapisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 r., poz.374 t.j.)

od poniedziałku (16.03.2020 r.) do odwołania:

$11.      wprowadza się ograniczenie dostępu do pomieszczeń siedziby Spółki przy ul. Wojska Polskiego 14, a także do pomieszczeń Oddziału Wodociągów i Kanalizacji – dla interesantów, w ten sposób, że wszelkie podania, wnioski, pisma, zapytania i pozostałą dokumentację należy przesyłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Pracownicy Spółki udzielają informacji na temat usług publicznych wyłącznie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

$12.      zawieszona zostaje działalność stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,

$13.      zawieszona zostaje działalność mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,

$14.      ograniczona zostaje działalność Biura Obsługi Klienta, w ten sposób, że

- formularze pism i wniosków dostępne są w główny korytarzu budynku oraz na stronie http://zgkszamotuly.pl/ w zakładce „Strefa klienta”,

- w głównym korytarzu budynku udostępniona jest skrzynka podawcza, skąd wypełnione wnioski i pisma będą na bieżąco odbierane,

- jedyny dopuszczalny kontakt z pracownikami BOK to kontakt telefoniczny, pocztą tradycyjną lub elektroniczną,

- korespondencja zwrotna nie będzie wydawana w BOK, będzie każdorazowo wysyłana pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

„Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach” Sp. z o.o.

informuję, że w dniu 07.02.2020r. może nastąpić problem w dostawie wody,

związany z remontem przejazdu kolejowego przy ul. Ostrorogskiej.

Od 1 stycznia 2020 r Biuro Obsługi Klienta ma nowe godziny pracy:
Poniedziałek       07.00 - 17.00
Wtorek - Piątek   07.00 - 15.00

Zapraszamy

HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH
z nieruchomości zamieszkałych na rok 2020 


HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 2020

TRASA 1

Braci Czeskich, Chopina, Dobra, Dąbrowskiego, Graniczna, Garncarska, Jęczmienna, Kapłańska, Kościelna, Miła, Owsiana, Piekarska, Poznańska, Pszenna, Przybrodzka, Plac Sienkiewicza, Piotra Skargi, Ratuszowa, Rynek, Sukiennicza, Skłodowskiej, Śniadeckich, Święcickiego, Szczuczyńska, Wroniecka, Wodna, Wąska

Rodzaj odpadów

Data odbioru

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Nieczystości z pojemników

4,20

3,17

2,16,30

10,27

11,25

8,22

6,20

3,17,31

14,28

12,26

9,23

7,21

Surowce wtórne

2

4

3

6

4

1

1

4

4

2

2

2

Bioodpady

14,28

11,25

10,24

7,21

5,19

2,16,30

14,28

11,25

8,22

6,20

3,17

1,15,29

Wielkogabaryty

17


HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 2020

TRASA 2

Akacjowa, Bukowa, Borowa, Boczna, Brzozowa, Cienista, Czereśniowa, Calliera, Dębowa, Długa, Gajowa, Gruszowa, Halszki, Jabłoniowa, Jaworowa, Kwiatowa, Kasztanowa, Klonowa, Kopernika, Leśna, Moraczewskiego, Morelowa, Owocowa, Powstańców Wlkp., Podgórna, Rzemieślnicza, Schola, Skryta, Topolowa, Wiśniowa, Wierzbowa, Zakole, Zielona

Rodzaj odpadów

Data odbioru

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Nieczystości z pojemników

13,27

10,24

9,23

6,20

4,18

1,15,29

13,27

10,24

7,21

5,19

2,16,30

14,28

Surowce wtórne

3

5

4

3

6

3

2

3

1

1

4

3

Bioodpady

14,28

11,25

10,24

7,21

5,19

2,16,30

14,28

11,25

8,22

6,20

3,17

1,15,29

Wielkogabaryty

24


HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 2020

TRASA 3

Błękitna, Daleka, Deptak PKS, Jana Pawła II, Mickiewicza, Nowowiejskiego, Obornicka, Pogodna, Spółdzielcza, Zamkowa

Rodzaj odpadów

Data odbioru

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Nieczystości z pojemników

7,21

4,18

3,17,31

14,28

12,26

9,23

7,21

4,18

1,15,29

13,27

10,24

8,22

Surowce wtórne

8

6

5

2

5

2

3

5

3

6

3

1

Bioodpady

10,24

7,21

6,20

3,17,30

15,29

12,26

10,24

7,21

4,18

2,16,30

13,27

11,24

Wielkogabaryty

8


HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 2020

TRASA 4

Barwna, Jonstona, Kiszewska, 11listopada, Odległa, Okrężna, Poprzeczna, Przelot, 27 Grudnia, Zgaińskiego, Zaułek

Rodzaj odpadów

Data odbioru

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Nieczystości z pojemników

8,21

4,18

3,17,31

15,28

12,26

9,23

7,21

4,18

1,15,29

13,27

10,24

8,22

Surowce wtórne

8

6

5

2

5

2

3

5

3

6

3

1

Bioodpady

10,24

7,21

6,20

3,17,30

15,29

12,26

10,24

7,21

4,18

2,16,30

13,27

11,24

Wielkogabaryty

15


HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 2020

TRASA 5

Andersa, Dworcowa,Franciszkańska, Gąsawska, Lazurowa, Lipowa, 3Maja, Młyńska, Niebiańska, Rolna, Staszica, Sikorskiego, Sosabowskiego, Słowiańska,      

Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego

Rodzaj odpadów

Data odbioru

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Nieczystości z pojemników

14,28

11,25

10,24

7,21

5,19

2,16,30

14,28

11,25

8,22

6,20

3,17

1,15,29

Surowce wtórne

7

3

2

1

7

4

6

6

2

5

5

4

Bioodpady

10,24

7,21

6,20

3,17,30

15,29

12,26

10,24

7,21

4,18

2,16,30

13,27

11,24

Wielkogabaryty

22


HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 2020

TRASA 6

Al. Niepodległości, Kołłątaja, Kasprowicza, Krasickiego, Kamińskiego, Lelewela, Norwida, Nowa, Promienista, św. Stanisława, Słoneczna, Słowackiego, Zabłockiego

Rodzaj odpadów

Data odbioru

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Nieczystości z pojemników

14,28

11,25

10,24

7,21

5,19

2,16,30

14,28

11,25

8,22

6,20

3,17

1,15,29

Surowce wtórne

7

3

2

1

7

4

6

6

2

5

5

4

Bioodpady

10,24

7,21

6,20

3,17,30

15,29

12,26

10,24

7,21

4,18

2,16,30

13,27

11,24

Wielkogabaryty

29


HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 2020

TRASA 7

Aujazdeckiego, Batorego, Bruneck, Brignoles, Chrobrego, Działki Samorządowiec, Europejska, Glabisza, Gross-Gerau, Haldeberge, Husarska, Hokejowa, Jagiełły, K.Wielkiego, Kmity, Krzywoustego, Kolarska, Łopińskiego, Łąkowa, Łucznicza, Ł.Górki, Łokietka, Mieszka I, Ostroroga, Pływacka, Paterki, Przemysłowa, Piłkarska, Rabesa, R.Maya, Rzeczna, Robotnicza, Sportowa, Szachowa, Strumykowa, Składowa, Sobieskiego, Snopka, Sprinterska, Szamotuczyka, Szamotulskiego, Świdlińska, Tenisowa, Tielt, Wicherkiewiczowej, Wioślarska, Wojska Polskiego, Warneńczyka, Z.Starego, Zacisze  

Rodzaj odpadów

Data odbioru

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Nieczystości z pojemników

2,16,30

13,27

12,26

9,23

7,21

4,18

2,16,30

13,27

10,24

8,22

5,19

3,17,31

Surowce wtórne

9

7

6

7

8

5

7

7

8

7

6

7

Bioodpady

13,27

10,24

9,23

6,20

4,18

1,15,29

13,27

10,24

7,21

5,19

2,16,30

14,28

Wielkogabaryty

5


HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 2020

TRASA 8

Aleja 1 Maja, Cmentarna, Hetmańska, Jastrowska, Jesienna, Jaśminowa, Kalinowa, Kosynierów, Letnia, Ostrorogska, Ogrodowa, Prosta,Powst. Styczniowego, Polna,

Rycerska, Różana, Spokojna, Skrajna, Sezamkowa, Targowa, Uskok, Ułańska, Wiosenna, Wiosny Ludów, Zimowa, Żwirki i Wigury, Działki Halszki

Rodzaj odpadów

Data odbioru

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Nieczystości z pojemników

9,23

6,20

5,19

2,16,30

14,28

12,25

9,23

6,20

3,17

1,15,29

12,26

10,24

Surowce wtórne

10

11

10

8

12

9

8

11

9

8

10

8

Bioodpady

13,27

10,24

9,23

6,20

4,18

1,15,29

13,27

10,24

7,21

5,19

2,16,30

14,28

Wielkogabaryty

19


HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 2020

TRASA 9 A

Koźle

Rodzaj odpadów

Data odbioru

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Nieczystości z pojemników

3,15,29

12,26

11,25

8,22

6,20

3,17

1,15,29

12,26

9,23

7,21

4,18

2,16,30

Surowce wtórne

13

13

12

10

14

12

10

13

10

12

13

10

Bioodpady

7,21

4,18

3,17,31

14,28

12,26

9,23

7,21

4,18

1,15,29

13,27

10,24

8,22

Wielkogabaryty

11


HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 2020

TRASA 9

Czyściec, Kamionka, Krzeszkowice, Otorowo, Wincentowo

Rodzaj odpadów

Data odbioru

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Nieczystości z pojemników

3,15,29

12,26

11,25

8,22

6,20

3,17

1,15,29

12,26

9,23

7,21

4,18

2,16,30

Surowce wtórne

14

10

9

9

11

8

9

10

7

9

9

9

Bioodpady

7,21

4,18

3,17,31

14,28

12,26

9,23

7,21

4,18

1,15,29

13,27

10,24

8,22

Wielkogabaryty

4


HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 2020

TRASA 10

Kąsinowo, Rudnik, Witoldzin, Żalewo

Rodzaj odpadów

Data odbioru

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Nieczystości z pojemników

14,28

11,25

10,24

7,21

5,19

2,16,30

14,28

11,25

8,22

6,20

3,17

1,15,29

Surowce wtórne

13

13

12

10

14

12

10

13

10

12

13

10

Bioodpady

8,22

5,19

4,18

1,15,29

13,27

10,24

8,22

5,19

2,16,30

14,28

12,25

9,23

Wielkogabaryty

11


HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 2020

TRASA 11

Lulinek, Pamiątkowo

Nieczystości z pojemników

Data odbioru

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Lulinek

2,16,30

13,27

12,26

9,23

7,21

4,18

2,16,30

13,27

10,24

8,22

5,19

3,17,31

Pamiątkowo

7,20

3,17

2,16,30

14,27

11,25

8,22

6,20

3,17,31

14,28

12,26

9,23

7,21

Surowce wtórne

15

14

13

14

13

10

13

14

11

13

12

11

Bioodpady

2,16,30

13,27

12,26

9,23

7,21

4,18

2,16,30

13,27

10,24

8,22

5,19

3,17,31

Wielkogabaryty

18

HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 2020

TRASA 12

Baborówko, Baborowo, Gąsawy, Grabówiec, Kępa, Ludwikowo, Mutowo, Nowy Folwark, Piotrkówko, Szczuczyn, Twardowo

Nieczystości z pojemników

Data odbioru

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Grabówiec, Kępa,Szczuczyn,Twardowo

14,28

11,25

10,24

7,21

5,19

2,16,30

14,28

11,25

8,22

6,20

3,17

1,15,29

Baborowo

13,27

10,24

9,23

6,20

4,18

1,15,29

13,27

10,24

7,21

5,19

2,16,30

14,28

Baborówko

7,20

3,17

2,16,30

14,27

11,25

8,22

6,20

3,17,31

14,28

12,26

9,23

7,21

Gąsawy,Piotrkówko

9,23

6,20

5,19

2,16,30

14,28

12,25

9,23

6,20

3,17

1,15,29

12,26

10,24

Ludwikowo,Mutowo,

Nowy Folwark

8,21

4,18

3,17,31

15,28

12,26

9,23

7,21

4,18

1,15,29

13,27

10,24

8,22

Surowce wtórne

16

12

11

15

15

15

14

12

14

14

16

14

Bioodpady

3,17,31

14,28

13,27

10,24

8,22

5,19

3,17,31

14,28

11,25

9,23

6,20

4,18

Wielkogabaryty

25


HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 2020

TRASA 13

Emilianowo, Myszkowo, Piaskowo, Przyborowo, Przyborówko

Rodzaj odpadów

Data odbioru

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Nieczystości z pojemników

8,22

5,19

4,18

1,15,29

13,27

10,24

8,22

5,19

2,16,30

14,28

13,25

9,23

Surowce wtórne

17

18

17

17

18

16

15

18

15

15

17

15

Bioodpady

9,20

3,17

2,16,30

16,27

11,25

8,22

6,20

3,17,31

14,28

12,26

9,23

7,21

Wielkogabaryty

2


HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 2020

TRASA 14

Przecław, Przecławek

Nieczystości z pojemników

Data odbioru

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Przecław

13,27

10,24

9,23

6,20

4,18

1,15,29

13,27

10,24

7,21

5,19

2,16,30

14,28

Przecławek

2,16,30

13,27

12,26

9,23

7,21

4,18

2,16,30

13,27

10,24

8,22

5,19

3,17,31

Surowce wtórne

20

17

16

16

19

18

16

17

16

16

19

17

Bioodpady

2,15,29

12,26

11,25

8,22

6,20

3,17

1,15,29

12,26

9,23

7,21

4,18

2,16,30

Wielkogabaryty

9


HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 2020

TRASA 15

Brodziszewo, Gałowo, Jastrowo, Lipnica, Ostrolesie, Śmiłowo

Rodzaj odpadów

Data odbioru

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Nieczystości z pojemników

8,22

5,19

4,18

1,15,29

13,27

10,24

8,22

5,19

2,16,30

14,28

13,25

9,23

Surowce wtórne

21

20

19

20

20

17

17

20

17

19

18

16

Bioodpady

9,20

3,17

2,16,30

16,27

11,25

8,22

6,20

3,17,31

14,28

12,26

9,23

7,21

Wielkogabaryty

16

ODPADY WIELOGABARYTOWE BĘDĄ ODBIERANE ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM PO UPRZEDNIM ZGŁOSZENIU TELEFONICZNYM PRZEDSIĘBIORCY NA 3 DNI

PRZED PLANOWANYM TERMINEM WYWOZU PODAJĄC RODZAJ I ILOŚĆ WYSTAWIONYCH ODPADÓW.

Tzw.”OBSYPY”   czyli odpady złożone obok pojemników nie będą odbierane.

W DNIU WYWOZU WORKI Z SUROWCAMI WTÓRNYMI I POJEMNIKI NA ODPADY KOMUNALNE I BIOODPADY  PROSIMY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĘ DO GODZINY 6.00

Odbiór BIOODPADÓW do dnia 31.03.2020 r odbywa się  na dotychczasowych zasadach. Z dniem 01.04.2020 r BIOODPADY będą odbierane wyłącznie z pojemników.

Telefon kontaktowy:  61-29-217-62;   61-29-218-08;   61-29-212-58 

Biuro Obsługi Klienta będzie nieczynne w dniu 27.12.19 r.

W dniu 2.11.2019 2019 PSZOK - Punk Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Piotrkówkach będzie wyjątkowo nieczynny.
Za utrudnienia przepraszamy.

Załącznik do ZARZĄDZENIA NR 13/2018

PREZESA ZARZĄDU (DYREKTORA NACZELNEGO) „ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W SZAMOTUŁACH” Sp. z o.o. z dnia 31
października 2018 r.

w sprawie: wprowadzenia cennika usług „Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach” Sp. z o.o.

Tabela 1.

L.p.

Nazwa usługi

Cena netto [PLN]

Stawka podatku

VAT  

[%]

Cena

brutto  

[PLN]

Uwagi

1

Odbiór techniczny wykonanego przyłącza:

1.1

Przyłącze wody do budynku o średnicy rury do ø 40mm

120,00

23

147,60

1.2

Przyłącze wody do budynku z wieloma podejściami wodomierzowymi o średnicy rury do ø 40mm

150,00

23

184,50

1.3

Przyłącze wody o średnicy rury powyżej ø 40mm

250,00

23

307,50

1.4

Przyłącze kanalizacyjne o średnicy rury do ø 40mm

120,00

23

147,60

1.5

Przyłącze kanalizacyjne o średnicy rury powyżej ø 40mm

150,00

23

184,50

1.6

Przyłącze kanalizacyjne przemysłowe

250,00

23

307,50

1.7

Przyłącze wykonywane przez Spółkę

bezpłatnie

1.8

Odbiór techniczny podlicznika na przyłączu (np. do ogrodu) razem z oplombowaniem

40,00

23

49,20

2

Odbiór techniczny sieci wodociągowej:

2.1

Sieć o średnicy od ø 80 do ø 400 - za odcinek do 100 mb

250,00

23

307,50

2.2

Sieć o średnicy od ø 80 do ø 400 - za odcinek powyżej 100 mb do 1000 mb

450,00

23

553,50

3

Odbiór techniczny sieci kanalizacyjnej lub deszczowej (razem z opłatą za przegląd sieci k.s. i k.d.):

3.1

Sieć o średnicy ø 200 i powyżej ø 200 - za odcinek do 100 mb

500,00

23

615,00

3.2

Sieć o średnicy ø 200 i powyżej ø 200 - za odcinek powyżej 100 mb do 1000 mb

1000,00

23

1230,00

4

Rejestracja odczytu wodomierza w celu rozpoczęcia naliczania opłat za ścieki wraz z oplombowaniem:

40,00

23

49,20

5

Uzgodnienie projektów sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej:

100,00

23

123,00

Cena za 1 szt.

6

Nieuzasadnione wezwanie pogotowia wodociągowego lub kanalizacyjnego:

200,00

23

246,00

7

Plombowanie wodomierza z winy odbiorcy:

50,00

23

61,50

8

Likwidacja przyłącza wody i kanalizacji:

Według kalkulacji wynikającej z kosztów wykonania w/w usługi

9

Lokalizacja awarii na sieci lub przyłączu nie należącym do Spółki - stawka za 1 godzinę:

200,00

23

246,00

10

Zamykanie i otwieranie przyłącza wody na okres zimowy:

120,00

23

147,60

11

Wymiana wodomierza z winy odbiorcy:

11.1

Koszt wymiany (robocizna + transport)

100,00

23

123,00

11.2

Koszt zakupu materiałów (w tym nowego wodomierza z modułem radiowym)

Według aktualnie obowiązujących cen i kosztów zakupu

12

Wykonanie ekspertyzy metrologicznej wodomierza na żądanie klienta (w przypadku stwierdzonej sprawności wodomierza):

150

23

184,5

Cena za 1 szt. plus koszt ekspertyzy

13

Zamknięcie i otwarcie zasuw na sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej dla celów inwestycyjnych:

150,00

23

184,50

14

Przygotowanie poboru wody z hydrantu do celów inwestycyjnych:

150,00

23

184,50

15

Pompowanie wody ze studni wodomierzowej:

200,00

23

246,00

16

Wykonanie sieci i przyłączy wodociągowokanalizacyjnych:

Według kalkulacji ofertowej

17

Usługa czyszczenia kanalizacji sanitarnej sprzętem specjalistycznym WUKO:

17.1

Stawka za 1h pracy sprzętu

240,00

8

259,20

17.2

Stawka za 1km dojazdu

6,20

8

7,00

18

Urządzenie ciśnieniowe czyszczące kanalizację doczepiane do samochodu dostawczego (LUBLIN)- stawka za 1h pracy sprzętu:

80,00

8

86,40

19

Opłata za przyjęcie ścieków dowożonych za 1 m3

8,02

8

8,66

20

Opłata za przekroczenie ładunku CHZT, BZT5, EE za 1 kg

3,75

8

4,05

Tabela 2.

L.p.

Nazwa pojazdu lub usługi

Jednos tka miary

Stawka

(netto)   [zł]

Stawka podatku

VAT [%]

Stawka

(brutto)  

[zł]

Uwagi

1

Samochód dostawczy do 3,5 t:

1.1

Koszt pracy sprzętu

zł/godz

42,00

23

51,66

1.2

Dojazd do miejsca pracy

zł/km

1,90

23

2,34

2

Samochód ciężarowy 3,5 t do 6 t

2.1

Koszt pracy sprzętu

zł/godz

59,00

23

72,57

2.2

Dojazd do miejsca pracy

zł/km

2,60

23

3,20

3

Samochód ciężarowy powyżej   6 t

3.1

Koszt pracy sprzętu

zł/godz

98,00

23

120,54

3.2

Dojazd do miejsca pracy

zł/km

3,50

23

4,30

4

Koparko - ładowarka:

4.1

Koszt pracy sprzętu

zł/godz

105,00

23

129,15

4.2

Dojazd do miejsca pracy

zł/km

3,50

23

4,30

5

Zamiatarka samochodowa STAR wykonanie usługi :

5.1

Koszt pracy sprzętu

zł/godz

190,00

8

205,20

+ opłata za odpady

5.2

Dojazd do miejsca pracy

zł/km

3,60

8

3,89

6

Ciągnik kołowy z jedną przyczepą:

6.1

Koszt pracy sprzętu

zł/godz

84,00

23

103,32

+20% z dwoma przyczepami

7

Podnośnik koszowy P-183:

7.1

Koszt pracy sprzętu

zł/godz

106,00

23

130,38

7.2

Dojazd do miejsca pracy

zł/km

4,50

23

5,54

8

Samochód śmieciarka:

8.1

Koszt pracy sprzętu

zł/godz

162,00

23

199,26

Z obsługą

8.2

Dojazd do miejsca pracy

zł/km

4,00

23

4,92

9

Minikoparka BOBCAT:

9.1

Koszt pracy sprzętu

zł/godz

55,00

23

67,65

+25 zł netto za dowóz koparki na terenie

Szamotuł

9.2

Dojazd do miejsca pracy poza terenem m.

Szamotuły (tzn. 25 zł + n x 2 zł/km = …)

zł/km

2,00

23

2,46

10

Ciągnik z kosiarką

zł/godz

110,00

8

118,80

Dojazd: 3,90 zł/km

11

Mikrociągnik z kosiarką

zł/godz

80,00

8

86,40

Dojazd: 2,50 zł/km

12

Ciągnik z zamiatarką

zł/godz

129,00

8

139,32

Dojazd: 3,90

zł/km

13

Ciągnik z piaskarką

zł/godz

129/00

8

139,32

+ koszt mieszanki

14

Ciągnik z pługiem do odśnieżania

zł/godz

110,00

8

118,80

Tabela 3.

L.p.

Nazwa usługi

Jednos tka miary

Stawka

(netto)   [zł]

Stawka podatku

VAT [%]

Stawka

(brutto)  

[zł]

Uwagi

1

Koszenie trawy i chwastów:

2

zł/m

0,25 ÷ 2,20

23

0,31 ÷ 2,71

Według uzgodnień

2

Koszenie pasa zieleni przy drodze:

2.1.

Koszt pracy sprzętu

2

zł/m

0,08 ÷ 0,20

23

0,10 ÷ 0,25

Według uzgodnień

2.2.

Dojazd do miejsca pracy

zł/km

3,70

23

4,55

3

Zamiatanie ręczne:

2

zł/m

0,60 ÷ 2,00

23

0,74 ÷ 2,46

Według uzgodnień

4

Zamiatanie mechaniczne - zamiatarka:

4.1

Koszt pracy sprzętu

2

zł/m

0,20 ÷ 0,45

   23

0,26 do

0,55

+ opłata za odpady

4.2

Dojazd do miejsca pracy

zł/km

3,60

23

4,43

5

Usuwanie mechaniczne ekstremów z ulic i trawników:

zł/godz

55,00

23

59,40

+ koszt odpadów

6

Sprzedaż mieszanki piasku z solą:

zł/kg

0,49

23

0,60

Zawartość soli 25%

7

Odśnieżanie usługowe placów, chodników, parkingów:

2

zł/m

0,50 ÷ 2,00

23

0,62 ÷ 2,46

Według uzgodnień

8

Sprzątanie terenów zewnętrznych:

2

zł/m

0,35 ÷ 2,00

23

0,43 ÷ 2,46

Według uzgodnień

9           

Dmuchawa spalinowa

zł/godz

50,00

23

61,50

10

Usługa piłą łańcuchową

zł/godz

60,00

23

73,80

11

Kosiarka samojezdna

zł/godz

65,00

23

79,95

12

Kosa mechaniczna

zł/godz

60,00

23

73,80

13

Rębak gałęzi:

13.1

Koszt pracy sprzętu

zł/godz

100,00

23

123,00

z jednoosobową obsługą

13.2

Dojazd do miejsca pracy

zł/km

3,90

23

4,80

14

Rozdrabnianie gałęzi za m3:

14.1

Rozdrabnianie luźnych gałęzi do śred. 6 cm

zł/m3

25,00

23

30,75

14.2

Rozdrabnianie gałęzi z konarami o średnicy powyżej 6 cm

zł/m3

40,00

23

49,20

15

Podstawienie pojemnika

15.1

Pojemnik KP-7 / gruzownik /

zł/48godz

130,90  

   23

161,00

15.2

Każda rozpoczęta następna doba

zł/doba

   18,70

   23

   23,00

KP-7, gruzownik

15.3

Pojemnik KP-1,5

zł/48godz

   30,00

   23

   36,90

15,4

Każda rozpoczeta następna doba

zł/doba

   20,00

   23

   24,60

KP-1,5

15,5

Wywóz pojemnika

zł/km

   2,50

   23

   3,08

               

KONTAKT

"Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach" Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 14
64-500 Szamotuły
NIP 787-20-81-332
Regon 301298601
KRS 0000351612
Tel. (+48) 61 292 18 29
faks: (+48) 61 292 18 57
Email: sekretariat@zgkszamotuly.pl
Pokaż mapę

NAPISZ DO NAS

Albert Einstein

Ludzie są jak morze, czasem łagodni i przyjaźni, czasem burzliwi i zdradliwi. Przede wszystkim to jednak tylko woda.

Hermann Hesse

Większość ludzi nie chce pływać, dopóki nie nauczy się pływania. Czy to nie dowcipne? Oczywiście, że nie chcą pływać! Urodzili się przecież dla ziemi, nie dla wody. I oczywiście nie chcą myśleć, gdyż stworzeni zostali do życia, a nie do myślenia! Tak, a kto myśli i któż z myślenia czyni sprawę najważniejszą, ten wprawdzie może w tej dziadzienie zajść daleko, ale taki człowiek zamienił ziemię na wodę i musi kiedyś utonąć.

Wiktor Hugo
Ścieki to sumienie miasta.(...) Kupa śmieci ma tę zaletę, że nie kłamie. Ściek jest wynikiem. Mówi wszystko. Ta szczerość nieczystości podoba się nam i działa kojąco na duszę. Kiedy przez całe życie człowiek musi oglądać wielkopańskie miny, jakie stroją racje stanu, świętość przysięgi, mądrość polityczna, sprawiedliwość ludzka, uczciwość zawodowa, koniunkturalna niezłomność zasad, nieprzekupne togi – doznaje ulgi wchodząc do kanału i widząc błoto, które jest na swoim miejscu.
Georg Christoph Lichtenberg

- Szkoda, że nie jest grzechem pić wodę - powiedział pewien Włoch. - Tak świetnie by smakowała.

Emil Cioran

Na tym świecie nie znam nic bardziej tajemniczego od wody.

Fryderyk Nietzsche

[...] kto pomiędzy ludźmi chce zachować czystość, niechaj umie myć się i brudną wodą.

Éric-Emmanuel Schmitt

Wielcy podróżnicy mówią, że kiedy człowiekowi bardzo chce się pić, a brakuje wody, powinien sobie przypomnieć ten pierwszy raz, kiedy pił. To jest jedyna metoda na pokonanie pustyni.

Władysław Grzeszczyk

Człowiek jest kroplą w morzu życia - i tylko tym się różni od kropli wody, że zdaje sobie z tego sprawę.

Julian Tuwim

Rzuć szczęściarza do wody, a wypłynie z rybą w zębach.

Andrzej Sapkowski

Gdy cię mają wieszać, poproś o szklankę wody. Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, zanim przyniosą.

Stephen King

Miłość nie le­ci z kra­nu jak wo­da, nie możesz jej od­kręcać i zakręcać, kiedy tyl­ko zechcesz.

Oscar Wilde

Wszyscy leżymy w rynsztoku. Ale niektórzy z nas sięgają po gwiazdy.

Zbigniew Herbert

Płynie się zawsze do źródeł, pod prąd. Z prądem płyną śmieci.

Terry Pratchett

Przez setki lat ludzie wierzyli, iż jaszczurki w studni dowodzą, że woda jest świeża i zdatna do picia. I przez cały ten czas ani razu nie zadali sobie pytania, gdzie właściwie jaszczurki chodzą do toalety.

Johann Wolfgang Goethe

Nie wszędzie, gdzie jest woda, muszą być żaby; ale gdzie słychać żaby, tam jest woda.

Lew Tołstoj

Ludzie są jak rzeki.
Woda we wszystkich jednakowa, ale rzeka może być wąska, bystra, szeroka, spokojna, leniwa, ciemna, mętna, czysta. Tak samo jest z ludźmi.

Stanisław Jerzy Lec

Gdy woda sięga twych ust, nie martw się, że nie nadaje się do picia.

Powrót na górę.