27 stycznia 2021 roku.  Imieniny: Angela, Jan, Przybysław

Kierowali zakładem


1901

Józef Rybarczyk (1876-1955)


  • Józef Rybarczyk

Urodził się w 1876 r. w Poznaniu, zmarł w 1955 r. w Szamotu­łach. Syn Jakuba i Marii. Miał żonę (Marię) i czworo dzieci (trzech synów i córkę). Pierwszy kierownik wodociągów szamotulskich; sprawował swoją funkcję do 1950 r., czyli przez 49 lat w bardzo niespokojnym okresie (za jego kadencji przetoczyły się przez Eu­ropę I i II wojna światowa, wybuchło powstanie wielkopolskie, rozpoczął się okres Polski Ludowej). W 1950 r. został skierowany na przymusową emeryturę w konsekwencji działań Urzędu Bez­pieczeństwa przeciwko jednemu z jego wnuków. Zapamiętano go jako człowieka prawego, uczciwego, pracowitego, oddanego swojej pracy i ludziom. Do końca życia mieszkał w po­koju na terenie wodociągów.

1950

Stefan Maćkowiak (1910-1994)

  • Stefan Maćkowiak

Urodził się w 1910 r. w Szamotułach, zmarł w 1994 r. w Szamotułach, syn Jana i Katarzyny. Z zawodu ślusarz-tokarz. miał żonę (Krystynę) i córkę. Jeszcze przed wojną zatrudniony w szamotulskich wodociągach, powrócił do pracy w 1945 r. W 1950 r. objął stanowisko kierownika po Józefie Rybarczyku i piastował je do 1954; później pracował w Szkole Zawodowej, Zakładach Młynarskich, Wytwórni Pasz Treściwych, a w latach 1960-1975 – w Miejskim Przedsiębiorstwie Usług Komunal­nych. W społeczeństwie był znany jako doskonały recytator poezji; zdobył wiele nagród i wyróżnień na konkursach regionalnych i krajowych; w młodości udzielał się w chórze, a będąc emerytem, działał w Towarzystwie Kultury Ziemi Szamotulskiej.

1954

Kazimierz Kmieciak (1911-1974)

  • Kazimierz Kmieciak

Urodził się w 1911 r. w Szamotułach, zmarł w 1974 r. w Szamotu­łach; syn Jana i Stanisławy. Z żoną Janiną wychował syna i córkę. Po II wojnie światowej pracował w Urzędzie Miejskim na stanowisku sekretarza gminy. Od 1954 r. do 1972 r. był kierownikiem Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, które w swoich strukturach miało także wodociągi miejskie i kanalizację. Przez dwa kolejne lata kierował oddziałem wodociągów miejskich.

1972

Bolesław Olszak

Był dyrektorem Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej od 1972 do 1974. Jako emeryt przeniósł się z rodziną do Torunia, gdzie zmarł. Bliższych danych personalnych nie udało się ustalić.
1974

Marian Matz (ur. 1931)

  • Marian Matz

Urodził się w 1931 r. w Budziszewku (powiat Oborniki); mieszka w Zielonejgórze pod Obrzyckiem. Ma żonę Janinę, czterech synów i córkę. Z wykształcenia technik-rolnik; w rolnictwie pracował od 1953 r. w PGR Gałowo jako starszy specjalista ds. mechanizacji; w 1974 r. został dyrektorem Powiatowego Przedsiębiorstwa Go­spodarki Komunalnej i pelnił tę funkcję do 1980 r. Obecnie na emeryturze.

1976

Stefan Maćkowiak (ur. 1947)

  • Stefan Maćkowiak

Urodził się w 1947 r. w Szamotułach; syn Franciszka i Bolesławy. Z żoną Danutą ma dwójkę dzieci (syna i córkę). Od 1968 r. praco­wał jako kierownik Bazy Sprzętu i Transportu w Gałowie, potem zaś na stanowisku głównego mechanika w Miejskim Przedsiębior­stwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szamotułach. Od 1976 r. do 1992 r. pełnił rolę kierownika i dyrektora tego zakła­du, po jego włączeniu w struktury Wojewódzkiego Przedsiębior­stwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, a następnie Woje­wódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (Oddział w Szamotułach). W 1980 r. ukończył Politechnikę Poznańską na Wydziale Budownictwa. Obecnie jest działaczem samorządowym, piastuje stanowisko sekretarza Urzędu Miasta i Gminy w Szamotułach.

1992

Franciszek Kus (ur. 1946)

  • Franciszek Kus


Urodził się w 1946 r. w Nojewie; syn Mariana i Stefanii, ma czworo dzieci (dwóch synów i dwie córki). Z wykształcenia inżynier budow­lany. W 1971 r. ukończył Politechnikę Poznańską, a w 1984 r. studia podyplomowe w zakresie budownictwa. Otrzymał odznaczenia za odbudowę zabytków. Był dyrektorem Zakładu Gospodarki Komu­nalnej w latach 1992-1994. Obecnie pracuje w Przedsiębiorstwie Rolniczo-Hodowlanym „Gałopol” w Gałowie, gdzie również mieszka.

1996

Krzysztof Koczorowski (ur. 1950)

  • Krzysztof Koczorowski


Urodził się w 1950 r. w Poznaniu; syn Tadeusza i Marii. Ma żonę (Re­natę) i dwoje dzieci. Jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądo­wego Politechniki Poznańskiej w Poznaniu. Mieszka w Szamotułach. Pracował przy budowie huty miedzi Głogów II, później w Powiato­wym Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szamotułach, gdzie w 1979 r. był zastępcą dyrektora Matza. Następnie zatrudniony w Spółdzielni Mieszkaniowej (zastępca prezesa ds. inwestycji). W latach 90. podjął własną działalność gospodarczą i współpracował przy prywatyzacji majątku naro­dowego. Od 1996 do 2000 r. był dyrektorem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o.. Obecnie prowadzi biuro projektowe, specjalizując się w obiektach sportowych; nadzorował m.in. budowę szamotulskiej krytej pływalni.

1996

Henryk Kaniewski (ur. 1947)

  • Henryk Kaniewski

Urodził się w 1947 r. we wsi Włochy koło Wronek jako syn Mi­kołaja i Leontyny. Z zawodu inżynier budowlany (po ukończeniu w 1980 r. Politechniki Poznańskiej). Przez 21 lat pełnił funkcję kie­rownika w Poznańskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemy­słowego w Poznaniu. 10 lat był dyrektorem Spółdzielczego Przed­siębiorstwa PREBUD w Poznaniu. Stanowisko dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej objął w 1998 r. i pełnił przez 6 lat.

2003

Gerard Hajgelman (ur. 1958)

  • Gerard Hajgelman

Urodził się w 1958 r. w Poznaniu, syn Grzegorza i Stanisławy, mieszka w Poznaniu; ma żonę (Mieczysławę) i córkę. Ukończył Politechikę Poznańską (Wydział Budowy Maszyn). Przez 25 lat pracował jako starszy specjalista w Instytucie Obróbki Plastycznej w Poznaniu. Kierował jako dyrektor Zakładem Obsługi Admini­stracji przy Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Był kierownikiem Rejonu Eksploatacji Budynków przy MPGM w Poznaniu. W latach 2003-2005 dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o..

2005

Witold Goszczyński (ur. 1958)

  • Witold Goszczyński

Urodził się w 1958 r. w Mutowie, syn Zdzisława i Alicji, ma żonę (Elżbietę) i trójkę dzieci (dwie córki i syna). Ukończył Akademię Rolniczą w Poznaniu, a następnie studia podyplomowe w zakre­sie hodowli i produkcji. Pracował na stanowiskach kierowniczych w kilku przedsiębiorstwach. Od 2005 r. jest dyrektorem Zakładu Gospodarki Komunalnej.

KONTAKT

"Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach" Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 14
64-500 Szamotuły
NIP 787-20-81-332
Regon 301298601
KRS 0000351612
Tel. (+48) 61 292 18 29
faks: (+48) 61 292 18 57
Email: sekretariat@zgkszamotuly.pl
Pokaż mapę

NAPISZ DO NAS

Albert Einstein

Ludzie są jak morze, czasem łagodni i przyjaźni, czasem burzliwi i zdradliwi. Przede wszystkim to jednak tylko woda.

Hermann Hesse

Większość ludzi nie chce pływać, dopóki nie nauczy się pływania. Czy to nie dowcipne? Oczywiście, że nie chcą pływać! Urodzili się przecież dla ziemi, nie dla wody. I oczywiście nie chcą myśleć, gdyż stworzeni zostali do życia, a nie do myślenia! Tak, a kto myśli i któż z myślenia czyni sprawę najważniejszą, ten wprawdzie może w tej dziadzienie zajść daleko, ale taki człowiek zamienił ziemię na wodę i musi kiedyś utonąć.

Wiktor Hugo
Ścieki to sumienie miasta.(...) Kupa śmieci ma tę zaletę, że nie kłamie. Ściek jest wynikiem. Mówi wszystko. Ta szczerość nieczystości podoba się nam i działa kojąco na duszę. Kiedy przez całe życie człowiek musi oglądać wielkopańskie miny, jakie stroją racje stanu, świętość przysięgi, mądrość polityczna, sprawiedliwość ludzka, uczciwość zawodowa, koniunkturalna niezłomność zasad, nieprzekupne togi – doznaje ulgi wchodząc do kanału i widząc błoto, które jest na swoim miejscu.
Georg Christoph Lichtenberg

- Szkoda, że nie jest grzechem pić wodę - powiedział pewien Włoch. - Tak świetnie by smakowała.

Emil Cioran

Na tym świecie nie znam nic bardziej tajemniczego od wody.

Fryderyk Nietzsche

[...] kto pomiędzy ludźmi chce zachować czystość, niechaj umie myć się i brudną wodą.

Éric-Emmanuel Schmitt

Wielcy podróżnicy mówią, że kiedy człowiekowi bardzo chce się pić, a brakuje wody, powinien sobie przypomnieć ten pierwszy raz, kiedy pił. To jest jedyna metoda na pokonanie pustyni.

Władysław Grzeszczyk

Człowiek jest kroplą w morzu życia - i tylko tym się różni od kropli wody, że zdaje sobie z tego sprawę.

Julian Tuwim

Rzuć szczęściarza do wody, a wypłynie z rybą w zębach.

Andrzej Sapkowski

Gdy cię mają wieszać, poproś o szklankę wody. Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, zanim przyniosą.

Stephen King

Miłość nie le­ci z kra­nu jak wo­da, nie możesz jej od­kręcać i zakręcać, kiedy tyl­ko zechcesz.

Oscar Wilde

Wszyscy leżymy w rynsztoku. Ale niektórzy z nas sięgają po gwiazdy.

Zbigniew Herbert

Płynie się zawsze do źródeł, pod prąd. Z prądem płyną śmieci.

Terry Pratchett

Przez setki lat ludzie wierzyli, iż jaszczurki w studni dowodzą, że woda jest świeża i zdatna do picia. I przez cały ten czas ani razu nie zadali sobie pytania, gdzie właściwie jaszczurki chodzą do toalety.

Johann Wolfgang Goethe

Nie wszędzie, gdzie jest woda, muszą być żaby; ale gdzie słychać żaby, tam jest woda.

Lew Tołstoj

Ludzie są jak rzeki.
Woda we wszystkich jednakowa, ale rzeka może być wąska, bystra, szeroka, spokojna, leniwa, ciemna, mętna, czysta. Tak samo jest z ludźmi.

Stanisław Jerzy Lec

Gdy woda sięga twych ust, nie martw się, że nie nadaje się do picia.

Powrót na górę.